شرایط و ظوبط استفاده

قانون 1

عضویت در ایران تندر برای تمام  افراد آزاد است

قانون2

ثبت نام رایگان است

قانون شماره 3

با توجه به نوسانات قیمت  درصورتیکه مشتری کالای را خریداری نموده و هنگام پروسه آماده سازی افزایش قیمت داشته باشد ایران تندر حق دارد قیمت جدید را به مشتری اعلام کرده در صورت رضایت مشتری مابه تفاوت قیمت کالا از مشتری اخذ و جنس ارسال میگردد و در صورت عدم رضایت مشتری وجه دریافتی به مشتری  مسترد میگردد